Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2024 rok

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 20.06.2023 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 20.06.2023 00:01 18.08.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 19.08.2023 00:00 10.09.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 11.09.2023 00:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 15.09.2023 00:00 02.10.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 20.10.2023 15:00