Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2024 rok

6 Edycja Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo 2024

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 jest UCHWAŁA NR XXVII/226/2021 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE 

Do pobrania TUTAJ 

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w gminie Witkowo.

Do 18 sierpnia trwa zgłąszanie projektów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału.

Dla osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodzica lub opiekuna prawnego.